Rzeka Żabniczanka

Mapa do celów projektowych (przeciwdziałanie szkodom powodziowym) - rz. Żabniczanka - dopływ rz. Soły; powiat żywiecki, woj. śląskie.

Żabniczanka