Szczawnica rzeka Grajcarek

Mapa do celów projektowych (przeciwdziałanie szkodom powodziowym) - rz. Grajcarek- dopływ rz. Dunajec; powiat nowotarski, woj. małopolskie.

Szczawnica Grajcarek